Phần mềm tag spam

Phần mềm đăng bài group kèm tag hàng loạt

Có cả 3 kiểu chính

– Nhập list token, list link ➤ Tag lên bài đăng tường mỗi token

– Nhập 1 token, nhập link ➤ Load ds bạn, tích chọn ai muốn tag ➤ Tag lên bài đăng trên tường

– Nhập 1 token, nhập link ➤ Load ds group, tích chọn group muốn đăng ➤ Tag random member vào mỗi bài trên các group đc tích

Giá: 500k/tháng

Link: https://vinhnv.com/tool/tag

Demo:

X

Bảng giá các phần mềm

Bạn cần tư vấn ?