Về chính sách bảo mật của extension?

Các tiện ích của Vinhtool chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng các công cụ do chính tôi phát triển, tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng nó cho những mục đích khác.
Mọi dữ liệu như tùy chọn của extension hoặc dữ liệu được tạo ra trong quá trình sử dụng extension đều được lưu trữ trên chính máy tính của bạn thông qua API của trình duyệt.

Các tiện ích của Vinhtool chỉ được đảm bảo khi tải xuống/cài đặt từ nguồn chính thống của Vinhtool hoặc các đối tác đã được xác thực, mọi tiện ích khác đều là giả mạo và tôi không chịu trách nhiệm về điều đó