Marketing điện tử đang phát triển như vũ bão, người người nhà nhà đổ tiền vào quảng cáo, vào SEO, vào phát triển thương mại điện tử,…Từ doanh