Phần mềm Seeding Youtube miễn phí

Tháng 5/2018, Chúng tôi chính thức phát hành bộ công cụ Social Seeding Tools với chức năng hoàn hảo hơn bằng việc bổ xung thêm Seeding youtube miễn phí, kèm với đó vẫn là Seeding Facebook vẫn hoạt động ổn định 3 năm nay.

Để sử dụng hệ thống, các bạn truy cập https://iseeding.net lựa chọn công cụ muốn sử dụng. Trong đó, Youtube Seeding hiện hoàn toàn miễn phí duy nhất tại Việt Nam.

Chia sẻ cho mọi người cùng sử dụng là sự ủng hộ tốt nhất đối với chúng tôi!