Xu hướng triển khai Digital Marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kiến thức về các công cụ xúc tiến thương mại trực tuyến ngày càng được phổ biến, có những doanh nghiệp bố trí nhân viên tự triển khai các hoạt động này hơn là đi thuê bên đơn vị bên ngoài. Việc này giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát quy trình cũng như hiệu quả chiến dịch hơn. Thực tế, các hoạt động như website, thư điện tử, mạng xã hội thường được các doanh nghiệp tự triển khai, quản lý và đo lường, doanh nghiệp chỉ cần thuê hoặc mua các dịch vụ, thiết bị ban đầu của các nhà cung cấp, sau đó tự mình duy trì, cập nhật và trực tiếp sử dụng chúng.

xu-huong-digital-marketing-cua-doanh-nghiep-2016

Tuy nhiên vẫn có những hoạt động doanh nghiệp đi thuê dịch vụ bên ngoài để tối ưu chi phí, hoặc cho rằng các đơn vị đó thực hiện sẽ tốt hơn, lúc này doanh nghiệp cần có người am hiểu kiến thức, có kỹ năng đọc báo cáo chỉ số để nắm bắt hiệu quả công việc. Các hoạt động như SEO, quảng cáo Google Adwords, Facebook Ads, quảng cáo banner hiển thị là các hoạt động thường được các doanh nghiệp thuê dịch vụ bên ngoài. Tóm lại, trong tương lai, cho dù tự triển khai hay tìm thuê đơn vị ngoài thì doanh nghiệp vẫn ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quá trình và đo lường hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến. Để làm được điều này, doanh nghiệp sẽ quan tâm tới xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này, ngân sách đầu tư xây dựng các công cụ xúc tiến thương mại trực tuyến sẽ lớn hơn.