Đặc điểm của xúc tiến thương mại trực tuyến

Xúc tiến thương mại trực tuyến là việc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại sử dụng các phương tiện điện tử, thông qua mạng viễn thông.

Đặc điểm của xúc tiến thương mại trực tuyến
Xúc tiến thương mại trực tuyến

Sự phát triển của xúc tiến thương mại trực tuyến gắn liền và tác động qua lại với sự phát triển của ICT. Xúc tiến thương mại trực tuyến là một bộ phận của thương mại điện tử, hoạt động của thương mại điện tử nói chung và xúc tiến thương mại trực tuyến nói riêng lấy các thiết bị điện tử làm phương tiện, lấy mạng viễn thông làm nền tảng hoạt động. Vì vậy, sự phát triển của hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến phụ thuộc nhiều vào tốc độ phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, sự phát triển này sẽ làm động lực cho thương mại điện tử phát triển cũng như thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thay đổi theo hướng sử dụng nhiều hàm lượng công nghệ hơn là hoạt động truyền thống. Ngược lại, khi xúc tiến thương mại trực tuyến sử dụng nhiều các thiết bị điện tử, mạng viễn thông, điều đó đòi hỏi thế giới ICT phải không ngừng phát triển và cập nhật ở nhiều lĩnh vực như phần cứng, phần mềm, ứng dụng chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu của các hoạt động thương mại điện tử trong đó có hoạt động xúc tiến.

Về hình thức, trong khi hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống sử dụng con người với vai trò trực tiếp chuyển tải thông điệp, sử dụng các thiết bị giấy, báo làm phương tiện truyền tin, thì xúc tiến thương mại trực tuyến sử dụng chủ yếu là các thiết bị điện tử và môi trường mạng viễn thông để truyền dữ liệu. Con người chỉ đóng vai trò điều khiển và tạo ra nội dung, còn hoạt động truyền thông chủ yếu sử dụng mạng kết nối và phương tiện điện tử. Người bán hàng không phải trực tiếp gặp mặt khách hàng để giới thiệu về sản phẩm mà vẫn có thể đưa sản phẩm đến khách hàng thông qua các thông điệp dữ hiệu

Về phạm vi hoạt động, xúc tiến thương mại trực tuyến giải quyết rất tốt vấn đề về khoảng cách về địa lý, vượt qua phạm vi biên giới giữa các quốc gia, châu lục. Điều này thể hiện ở chỗ, mọi người ở tất cả các quốc gia trên khắp thế giới không phải di chuyển đến bất cứ địa điểm nào mà vẫn có thể thực hiện hoạt động truyền tin hoặc tiếp nhận thông tin khi có kết nối vào các mạng viễn thông, đặc biệt là Internet. Hoạt động xúc tiến sẽ không còn bị bó hẹp trong một không gian địa lý nhất định.

Về chủ thể tham gia, trong hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến phải có tối thiểu ba chủ thể tham gia bao gồm: bên thực hiện hoạt động xúc tiến, đối tượng được hướng tới và bên cung cấp các dịch vụ, công cụ trực tuyến. Đây là những người tạo môi trường cho việc chuyển tải thông điệp giữa hai bên còn lại. Đó có thể là các cơ quan cung cấp hạ tầng mạng, các nhà cung cấp tên miền website, server gửi email…

Về thời gian hoạt động, với việc sử dụng các phương tiện điện tử cùng hệ thống mạng viễn thông, các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến có thể diễn ra một cách linh hoạt, và không bị giới hạn về thời gian. Đa số phương tiện, hạ tầng có thể hoạt động 24/24, sẵn sàng thực hiện hoạt động truyền tin bất cứ lúc nào.

Đó là một số đặc điểm nổi bật của xúc tiến thương mại trực tuyến.