Thêm tính năng chọn người thừa kế facebook sau khi qua đời

Tính năng chọn người thừa kế  sau khi qua đời được Facebook triển khai bắt đầu ở nước Mỹ từ ngày 12/2/2015. Theo đó, người dùng có thể chọn việc tiếp tục duy trì tài khoản đó thay vì để nó mãi mãi bị lãng quên.

Để sử dụng tính năng này, người dùng truy cập vào Setting —>Security và chọn Legacy Contact để bắt đầu chọn người thừa kế của mình

Cách cài đặt người thừa kế facebook
Cách cài đặt người thừa kế facebook

Có một số tùy chọn cho người dùng để có thể cho phép hoặc không đối với người thừa kế của mình như ghim một bài lên trang cá nhân ( để thông báo sự ra đi của người quá cố ), trả lời một lời kết bạn mới, thay đổi ảnh đại diện,…Tuy nhiên, người thừa kế sẽ không thể đăng bài thoải mái như ở trên tài khoản mà họ đang kiểm soát và cũng không thể đọc được những tin nhắn trước đây của người đã mất.

Được biết trước đây Facebook cung cấp một giải pháp là đóng băng vĩnh viễn tải khoản của người đã mất, tuy nhiên với sáng kiến người thừa kế này, nhiều người đánh giá nó mang tính chất gần gũi và cũng là cách để mọi người tưởng nhớ đến người quá cố. Hiện tại, chỉ có các người dùng ở Mỹ được trải nghiệm tính năng này, và rất có thể sẽ được cập nhật trên toàn thế giới trong những ngày tới